بایگانی ماهانه: مه 2010

اون دخی های دافی و این دخی ِ دانشمند

چه قدر سنهای بین ِ دوازده سیزده تا پونزده شونزده سالگی سخت بود. آدم با خودش مسئله داشت. نگران ِ تیپش بود دائما، دلش میخواست بچه باحال ِ مدرسه باشه، نگران بود که در جمع قبول بشه. دوره راهنمایی چه مسائلی داشتم.

برچسب‌خورده با: , ,
نوشته شده در Uncategorized