بایگانی ماهانه: آوریل 2011

از سالهای اسگلی

یک وبسایت شخصی ِ آکادمیکی دارم که بهش نمیرسم و هر وقت مقاله های شامخم رو بتونم به کنفرانسی قالب کنم، میرم وبسایته رو قر و فرش میدم و مقاله را بهش اضافه میکنم. این وبسایت محل دردسر ِ من است. ملت

برچسب‌خورده با: , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

کسالت

هفته ی پیش رفتم شرکت، کاغذ ماغذهای مهم رو پس دادم، لپتاپ رو پاک کردم تحویل دادم و پاشدم، بلند گفتم خدافظ، روز ِ آخرم بود. انتظار داشتم که همه شونه بندازن بالا که خوب حالا چی؟ دراما نساز ، باشه،

برچسب‌خورده با: , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

ترومبوزه ی رگهای عمقی

از ایران زنگ زدن، گفتن خانوم نون رو بردن از پادرد بیمارستان. یوخده عجیب میزد که دختر بیست ساله از پادرد در بیمارستان خوابیده باشه. بنابراین اهل بیت مقر آمدن که خون در پایش لخته شده. دلیلش هم معلوم نیست.

برچسب‌خورده با: , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

هجرت، امت، ارشاد، هدی

دیشب یاد قهرمان بازی های مادرم افتاده بودم. مادرم دبیر شیمی سال چهارم دبیرستان بود. سگ اخلاق و جدی. اخمالو. سر کلاس ابهت داشت. البته طفلک ابهت را لازم داشت. رو به رو شیرپاستوریزه تو جاده ی کرج درس میداد.

برچسب‌خورده با: , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

از سیزده به در امسال

سیزده نا به در شد. نرفتم از خونه بیرون کلا شنبه یک شنبه رو. چپیدم تو خونه. هفت سین رو جمع کردم. منبع بوی فجیع ِ توی آشپزخونه ام رو کشف کردم: یخچال بود. ریختم بیرون اند و بندش رو با

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

تز مینویسیم.

به کندی پیش میرود. فصل یک، مقدمه: چرا ما تز دکترایمان مهم است؟ یک. چون خودمان شخصیتا مهمیم. دو. چون دکترا بالذات مهم است. سه. چون ما شاخ علم را چند دفعه شکستیم در این تز. البته در واقع من

برچسب‌خورده با: , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized