بایگانی ماهانه: اوت 2011

آن هاگیرواگیر کنکور

پدر مادرم به مدرسه ی غیر انتفائی اعتقاد نداشتند. شاید هم بودجه ی زندگی عقایدشان را شکل میداد. مثلا برادرم رو واسه دبیرستان فرستادند مدرسه ی غیر انتفائی، بعد دیدند همچین معجزه ی خاصی نشد و سر من عقایدشان را

برچسب‌خورده با: , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

در حسرت ماشین لباس شویی های ایران

من از این مدل آدمهای جوگیری هستم که هیچ وقت حسرت گذشته و زندگی قبلی در ایران رو ندارم. هیچ وقت دلم برای هیچ کوچه پس کوچه ی تهران تنگ نشد. اوایل یکم هوس میکردم تو آشپزخونه ی خونه مون

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized