بایگانی ماهانه: نوامبر 2013

در ظلمات محض

گارسون عینک سیاه گنده ای زده بود که  محدوده ی بزرگی از گونه ها و اطراف چشمها و حتی تا میانه ی پیشانی اش را میپوشاند. اعتماد به نفس خاصی داشت با اینکه نمیدید. شاید چون داشتیم از محدوده ی

برچسب‌خورده با: , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

رشته ی تخصصی ِ کوبیده

چیزی تغییر نکرد. الف همان الف است. زندگی مان و آرزوهایمان و تفریحات مان هنوز همان است که بود. جواهر فروش دو هفته حلقه کذایی که به من پیشنهاد شد را گروگان گرفت تا اندازه انگشتم کند. نهایتا هنوز لق

برچسب‌خورده با: , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized