بایگانی ماهانه: دسامبر 2013

آن سیبیل ات را آرزوست

سیبیلش را دوست دارم. لابد چون در تمام کودکی و نوجوانی ام پدرم مرد سیبیلوی بلند قدی بود که ماچهای سیبیلی میکرد من را. و این در من ثبت شد که مرد باید بلند و سیبیلو باشد. فلذا وقتی پنج

برچسب‌خورده با: , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

موهبت بلاگی

روز قبل کریسمس سر کار مثل شهر زامبی زده میماند. در کل طبقه که باید صد و پنجاه نفر آدم بلولد حدود هفت هشت نفر هستیم. هیچکدام از مدیران و رئیسها سر کار نیستند. واضح است که با خیال راحت

برچسب‌خورده با: , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

چرا من چیزی-بکش نشدم

قصه را از آخر برایتان بگویم. من چیزی-بکش نشدم. نه لب به سیگار میزنم، نه علف درمانی شب به شبی دارم، قیلون را هم که آنقدر دوست دارم یکی دو ساله طرفش نرفتم. بقیه مواد مخدر و روان گردان را

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

بازنشتگی غیر ممکن

خیلی سال پیش بود با اتوبوس میرفتم سمت آبشار نیاگارا. مادام شیک و پیک و مرتب  نسبتا مسنی کنارم نشسته بود که ایرانی میزد. پیر بود و حوصله اش لابد سر رفته بود و سر حرف را که باز کرد از

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized