بایگانی ماهانه: ژانویه 2014

از ارتفاعات آسمان ابری بر تو عن میبارد

صبحی مرغی که بر شاخ درختی نشسته بود بر من رید. البته من خودم شخصا مرغ را ندیدم. نمیدانم که بر درخت نشسته بوده یا نه. شاید در حال پرواز بوده و از ارتفاع رفیعی بر من ریده. یحتمل اینطور

برچسب‌خورده با: , , ,
نوشته شده در Uncategorized

خنده ی میان لحظه ها

تعطیلات تمام شد. اولین دوشنبه ی بازگشت به کار خود اعدام با گیوتین بود. با این تفاوت که با گیوتین مرگ یک لحظه است و دوشنبه سر کار رفتن صد بار مردن است. آن هم با گیوتینی که تیز نیست

برچسب‌خورده با: , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized