بایگانی ماهانه: مارس 2014

در آستانه سال نوی نود و چند*

با یکی از مدیران سر کارم کشمکش دارم. سر هر قدمی باید جنگ و جدل کنیم. من هم موجود آسان گیر بیخیالی نیستم. یک سری اصول در کله ام دارم و از آنها پایین نمیایم. هر چه قدر احمقانه. اینست

برچسب‌خورده با: , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

ملال عصرهای خانه داری

در یک حباب زندگی میکنم که به سطح آمده. مسائلم به غایت سحطی شده اند. به خودم می آیم و متوجه میشوم موضوع صحبتم با تمام آدمهای دور و برم حول انتخاب عکاس عروسی و لباس عروس و کت شلوار

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized