بايگانی‌ وب‌نوشت

آقا، یکی آن داخل است. آن داخل !!

حاملگی وضعیت خاصی است. یک آدم دیگه دارد داخلم زندگی میکند. حالا هر چند زندگی اش خیلی محدود و تنگ و تاریک است، اما به هر حال روتینهای خودش را دارد و از حالا برای خودش دارای شخصیت و برنامه

برچسب‌خورده با: , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

رویای آخر

خونه مون را گذاشتیم برای فروش. آنقدر در حرارت قضیه فرو رفته بودیم که اصلا برنگشتیم نگاه کنیم که داریم رویای ترین جایی که در آن زندگی کردیم را میفروشیم. خانه ی خاصی بود. وسط کلی برج بلند و آپارتمانهای

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

فوتبال فقط برای مذکران، که خوش باشند و برخود ببالند

من زیاد ادعای فمینیست بازی ام نمیشود. اینقدر علما آمده اند و تعریف اش کرده اند و بر علیه و بر پشتیبانی اش به هم حمله کرده اند که از حوصله ی صبر من خارج است. به نظرم غریب میاید

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

در مذمت اندوه

چند وقت پیش هم درباره ی ادبیات اندوه و مدح غم قرقره کردم که بعضی فرهنگها  اصولا غصه دوست هستند. روشنفکران آن فرهنگها هم موجودات خمود اندوهگینی هستند که در این کثافت بازار دنیا نقطه ی روشنی نمی بینند. من خودم هم گرفتار این

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

میشد حدس زد این را خواهم نوشت: شهرام ناظری در ونکوور

قاعدتا میشد حدس زد که اتفاق پر سر و صدایی مثل کنسرت شهرام ناظری در ونکوور حادث بشود، اینجانب در موردش افاضه ی فضل میکنم. در زندگی به جز اندک اندک چیزدیگری از شهرام ناظری در یادم نیست. اصولا این

برچسب‌خورده با: , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

داستان سیگارهایی که با نانا نمیکشم

نانا منشی شرکت است. یکی از دویست تا منشی شرکت. نانا در عصری که دیگر کسی کتاب نمیخواند، کتابخوان است. اینقدر جدی است که کلاب کتابخوانی دارد، و میرود برای کتابهایش امضاء میگیرد از نویسنده. نانا مظلوم است، به هیچ درخواستی

برچسب‌خورده با: , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

تیرگان دوهزار و سینزده- قسمت دوم یا شاید آخر

این آخر هفته برنگشتم منزل. گفتم با خودم تیرگان را بچلانم. صبح پاشدم باز رفتم تیرگان، نشستم تنهایی یک کباب مزخرفی را با آبجو دادم پایین. قول میدهم یکی از کبابهای مونده ی دیشب بود. از توی یک قابلمه ی

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized