بايگانی‌ وب‌نوشت

فوتبال فقط برای مذکران، که خوش باشند و برخود ببالند

من زیاد ادعای فمینیست بازی ام نمیشود. اینقدر علما آمده اند و تعریف اش کرده اند و بر علیه و بر پشتیبانی اش به هم حمله کرده اند که از حوصله ی صبر من خارج است. به نظرم غریب میاید

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

در باب دو میدانی

باید در فعالیت های اجتماعی که کمپانی میذاره شرکت کنی. یعنی اگه بری سر کار، سرت به کار خودت باشه، بی سر صدا ساعت که پنج شد دفتر دستکت رو جمع کنی بری خونه، ماکارونی جوش بدی، با سوس گوجه

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

نقش ِ امپریالیسم ِ جهانی در فوتبال

پریروز بازی ِ کره شمالی و برزیل بود. دوست ِ چپی ِ یونانیم که بغل دستم تو آزمایشگاه میشینه و لاینقطع تئوری های انقلابی صادر میکنه، میگفت که کره شمالی رو با برزیل انداختند که کره شمالی رو سوسک کنند

برچسب‌خورده با: , , ,
نوشته شده در Uncategorized