بايگانی‌ وب‌نوشت

حسرت مکانهای ناشناخته

اسم چینی اش سخت است. فلذا به خودش میگوید سی سی. سی سی بودایی است و میرود معبد دعا میخواند بعضی موقعها. از من می پرسد تو چه دینی داری؟ میگویم لامذهب و  کافرم و عقیده دارم خدایی آن بیرون نیست.

برچسب‌خورده با: , , , , , , , , ,
نوشته شده در Uncategorized

کارمندهای چاهار صبحی

ساعت رو چهار کوک میکنم. بعد دلم واسه خودم میسوزه که چهار صبح بیدار شم. میکنمش چهار و هیفده دقیقه. به عددهای رند علاقه ندارم واسه زنگ ساعت. ساعت نه هم میرم میخوابم. سه بیدار میشم. علی ز برامون یک ساعت کنار

برچسب‌خورده با: , , ,
نوشته شده در Uncategorized